Oferty pracy

Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku
ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek zatrudni na stanowisko:

- Pracownik myjni - utrzymanie czystości w autobusach.

Więcej informacji w siedzibie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. lub pod nr tel.: +48 94 374 35 73.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesyłać drogą pocztową na adres:
Komunikacja Miejska Sp. z o.o.
ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek

lub na e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl

Każdy z kandydatów spełniający wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zamieszczono: 27.08.2018 r.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl