W dniu 15.01.2018r zawieszone zostają kursy linii: Nr 7: Dworcowa – Bugno (Elda) Bugno (Elda) – Dworcowa w godzinach 13:01 do 14:21 ; 15:38 do 15:58 oraz Nr 4: Bugno (Elda) – Harcerska, Harcerska – Bugno (Elda) w godzinach 14:31 do 15:29

Sukcesywne dostawy paliw przez okres 12 miesięcy dla Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. w Szczecinku” kod: ZP-2/2016

Szczecinek dn. 20.04.2016

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Sukcesywne dostawy paliw  przez okres 12 miesięcy dla Komunikacji Miejskiej spółki z o.o.  w Szczecinku”
 kod: ZP-2/2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA I ZMIANY SIWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO SIWZ Z DNIA 11.05.2016 ROK

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Środa 11.05.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA Z DNIA 16.05.2016 ROK

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Poniedziałek 16.05.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Poniedziałek 27.06.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Środa 13.07.2016

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 6a, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl