20 mln zł na autobusy elektryczne i rowery

2017-03-18 00:00:00

20 mln zł na autobusy elektryczne i rowery

Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku będzie realizować następujące projekty z dofinansowaniem z
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020:

Projekt I

projekt nr RPZP.02.01.00-32-0012/16 pn: „Zakup 10 sztuk autobusów miejskich elektrycznych niskopodłogowych wraz z budową stacji ładowania autobusów elektrycznych w Szczecinku”

Wielkość dofinansowania – 85%
Wartość projektu brutto 25 346 610,00zł.
Wydatki kwalifikowane 20 607 000,00zł.
Z czego  dofinasowanie: 17 515 950,00zł

Projekt polega na zakupie 10 szt. autobusów elektrycznych, wraz z budową stacji zasilającej system ładowania akumulatorów. Stacja zasilająca zostanie zbudowana na terenie zajezdni. Przewidywany czas wprowadzenia autobusów do eksploatacji drugi kwartał 2018 roku.

 

Projekt II

projekt nr RPZP.02.01.00-32-0006/16 pn: „Dostaw kompleksowego systemu wypożyczania rowerów – Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich
( SWRM)”.

Wielkość dofinansowania – 85%
Wartość projektu brutto 2 649 420,00zł.
Wydatki kwalifikowane 2 154 000,00zł.
Z czego  dofinasowanie: 1 830 900,00zł

Projekt polegać będzie na instalacji 22 szt. stacji rowerowych ze 150 rowerami. Stacje będą ustawione w pobliżu wiat przystankowych. Ma to umożliwić dla podróżnych swobodny wybór sposobu podróżowania po mieście. Wraz z całym projektem realizowany jest przez Miasto Szczecinek projekt wymiany wiat przystankowych, oraz rozbudowa ścieżek rowerowych.

Celem projektów jest:

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie mobilności mieszkańców Szczecinka poprzezpodniesienia jakości i atrakcyjności komunikacji miejskiej, zahamowanie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską.

 

W dniu 17.03.2017 R. Tomasz Merk, dyrektor zarządu spółki, w obecności burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa odebrał z rąk Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego uchwały potwierdzające przyznanie tych środków.

Mapa rozmieszczenia stacji dokujących rowerów.

 

powrót do strony głównej

Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM)

Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM)

ZAMKNIĘCIE DLA RUCHU KOŁOWEGO ULICY LEŚNEJ

ZAMKNIĘCIE DLA RUCHU KOŁOWEGO ULICY LEŚNEJ

Zmiany w rozkładzie jazdy od 26-03-2018 AKTUALIZACJA!!!

Zmiany w rozkładzie jazdy od 26-03-2018 AKTUALIZACJA!!!

Autobus elektryczny firmy Ursus

Autobus elektryczny firmy Ursus

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 6a, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl