BADANIE RYNKU Dotyczy: pomiary elektryczne w obiektach Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

BADANIE RYNKU
Dotyczy: pomiary elektryczne w obiektach Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Komunikacja Miejska Spółka z o.o. prosi o złożenie oferty cenowej  na  wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i jednorocznej stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w przypadku jej wystąpienia) w obiektach naszej spółki.   Prosimy o skalkulowanie oferty i ujęcia wszystkich kosztów, które poniesie Zamawiający.

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Środa 13.07.2016

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl