Komunikat ! Od dnia 15-07-2017r. zostanie otwarte rondo dla autobusów Komunikacji Miejskiej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki 8z Jeziorną. Przystanki tymczasowe na ulicy Ordona i „starej” Koszalińskiej przestaną istnieć. Wszystkie linie przebiegać będą trasą dla nich właściwą.Komunikat !

KONTAKT

Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku

ul. Cieślaka 4
78-400 Szczecinek

Adres korespondencyjny:

ul. Cieślaka 6a
78-400 Szczecinek

tel:  +48 94 374 35 73
fax: +48 94 374 35 86
e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl

NIP 673-000-60-01
REGON 330032817

Kapitał Zakładowy: 8.870.000 zł w całości wpłacony.
Akta spółki przechowuje Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy w Koszalinie, Rejestr Przedsiębiorców pod nr 0000025798.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 6a, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl