Modernizacja i rozwój szczecineckiego systemu wypożyczalni rowerów miejskich

Szczecinek dn. 28.04.2016

Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp z o.o w Szczecinku zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności, wniosku itd. dla  zadania pn. ,,Modernizacja i rozwój szczecineckiego systemu wypożyczalni rowerów miejskich”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 

Załączniki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe - wypożyczalnia rowerów 28.04.2016.pdf
  2. Formularz cenowy - załacznik nr 1 - wypożyczalnia rowerów 28.04.2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczecinek dn. 27.05.2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Załączniki do pobrania:

  1. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczecinek dn. 08.06.2016

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Komunikacja Miejska Spółka z o. o. w Szczecinku informuje, że w zapytaniu ofertowym w sprawie sporządzenia kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności, wniosku itd. dla w/w zadania, zgodnie z wytycznymi publikowanymi na stronie Instytucji Zarządzającej (http://www.rpo.wzp.pl/) o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódawa Zachodniopomorskiego zadania pn. ,,Modernizacja i rozwój szczecineckiego systemu wypożyczalni rowerów miejskich'' w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, Nr działania 2.1,Typ 1, projekt pn. : ,,Budowa, przebudowa obiektów systemu zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast'', została zawarta umowa w dniu 08.06.2016 roku z PROZPED CONSULTING PIOTR ROZPĘDEK ul. Bohaterów Warszawy 91B lok. 7 , 70-343 Szczecin.

Załączniki do pobrania:

  1. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY.pdf

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl