Pomiary elektryczne oraz wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: pomiary elektryczne oraz wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 

 Komunikacja Miejska Spółka z o.o. prosi o złożenie oferty cenowej  na  wykonanie okresowej kontroli jednorocznej stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w przypadku jej wystąpienia) w obiektach naszej spółki Myjnia samochodowa + CPN wiata (Urządzenia stacji paliw) oraz wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie Hangar nawodny dla dwóch statków pasażerskich. Dodatkowo wymienić  należy oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w obiekcie hangaru. Do wymiany piktogram i oprawa oświetleniowa 2x58Wat.

Załącznik do pobrania:

Zamieszczono: 20.06.2018 r.

Zamieszczono: 03.08.2018 r.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl