Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku będzie realizować następujące projekty z dofinansowaniem z
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020:

 

Projekt I

projekt nr RPZP.02.01.00-32-0012/16 pn: „Zakup 10 sztuk autobusów miejskich elektrycznych niskopodłogowych wraz z budową stacji ładowania autobusów elektrycznych w Szczecinku”

Wielkość dofinansowania – 85%
Wartość projektu brutto 25 346 610,00zł.
Wydatki kwalifikowane 20 607 000,00zł.
Z czego  dofinasowanie: 17 515 950,00zł

Projekt polega na zakupie 10 szt. autobusów elektrycznych, wraz z budową stacji zasilającej system ładowania akumulatorów. Stacja zasilająca zostanie zbudowana na terenie zajezdni. Przewidywany czas wprowadzenia autobusów do eksploatacji drugi kwartał 2018 roku.

 

Projekt II

projekt nr RPZP.02.01.00-32-0006/16 pn: „Dostaw kompleksowego systemu wypożyczania rowerów – Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich
( SWRM)”.

Wielkość dofinansowania – 85%
Wartość projektu brutto 2 649 420,00zł.
Wydatki kwalifikowane 2 154 000,00zł.
Z czego  dofinasowanie: 1 830 900,00zł

Projekt polegać będzie na instalacji 22 szt. stacji rowerowych ze 150 rowerami. Stacje będą ustawione w pobliżu wiat przystankowych. Ma to umożliwić dla podróżnych swobodny wybór sposobu podróżowania po mieście. Wraz z całym projektem realizowany jest przez Miasto Szczecinek projekt wymiany wiat przystankowych, oraz rozbudowa ścieżek rowerowych.

Celem projektów jest:

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie mobilności mieszkańców Szczecinka poprzezpodniesienia jakości i atrakcyjności komunikacji miejskiej, zahamowanie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską.

 

W dniu 17.03.2017 R. Tomasz Merk, dyrektor zarządu spółki, w obecności burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa odebrał z rąk Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego uchwały potwierdzające przyznanie tych środków.

Mapa rozmieszczenia stacji dokujących rowerów.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl