Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Szczecinku (ZP-2/2019)

Zapytanie ofertowe

 

Dotyczy: wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Szczecinku (ZP-2/2019).

 

  1. Komunikacja Miejska Spółka z o.o. prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla następujących obiektów:

- Budynek Administracyjny;

- Salon Sprzedaży;

- Stacja Paliw;

- Budynek Warsztatowy;

- Myjnia.

  1. Wszystkie obiekty znajdują się przy ulicy Cieślaka 4 w Szczecinku.  Prosimy o skalkulowanie oferty i ujęcia wszystkich kosztów, które poniesie Zamawiający.
  1. Jednocześnie informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami dopuszczamy możliwość prowadzenia dalszych negocjacji. Złożenie oferty nie oznacza, iż Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku  dokona wyboru jakiejkolwiek oferty, a Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
  1. Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonania usługi.
  1. Prace należy wykonać w terminie 20 dni od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
  1. Oferty należy składać w terminie do dnia 26 marca 2019 roku do godziny 15:00  na adres e-mail w.kaleta@km.szczecinek.pl

Załącznik do pobrania:

Zamieszczono: czwartek 14.03.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik do pobrania:

Zamieszczono: piątek 19.04.2019 r.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl