ZP-14/2018

Szczecinek 24.09.2018 r.

OGŁOSZENIE


o zamówieniu publicznym sektorowym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę oleju napędowego przez okres 3 miesięcy
do pojazdów Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. w Szczecinku”

KOD: ZP-14/2018

 

Załączniki:

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - arkusz kalkulacyjny.pdf - nieaktualny
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - informacja Wykonawcy składana na podstawie  art. 91 ust. 3a ustawy PZP.pdf
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ- regulamin udzielenia zamówień sektorowych poniżej progów unijnych.pdf
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy.doc

Zamieszczono: Poniedziałek 24.09.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

 1. Informacja o zmianie załącznika nr 2 do SIWZ - arkusz kalkulacyjny.pdf
 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - arkusz kalkulacyjny.pdf - PO ZMIANACH

Zamieszczono: Wtorek 25.09.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

 1. Wyjaśnienia na pytania z dnia 03.10.2018r.

Zamieszczono: Środa 03.10.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

 1. Informacja o zmianie SIWZ.

Zamieszczono: Czwartek 04.10.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamieszczono: Wtorek 16.10.2018 r.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl