ZP-3/2019

Szczecinek 15.04.2019 r.

OGŁOSZENIE


o zamówieniu publicznym sektorowym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę oleju napędowego przez okres 3 miesięcy
do pojazdów Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. w Szczecinku”

KOD: ZP-3/2019

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - arkusz kalkulacyjny.doc
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ - informacja Wykonawcy składana na podstawie  art. 91 ust. 3a ustawy PZP.pdf
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ- regulamin udzielenia zamówień sektorowych poniżej progów unijnych.pdf
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy.doc

Zamieszczono: Poniedziałek 15.04.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

  1. Wyjaśnienia na pytania z dnia 23.04.2019r.pdf

Zamieszczono: Wtorek 23.04.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

  1. Informacja z otwarcia ofert.

Zamieszczono: Wtorek 30.04.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamieszczono: Wtorek 30.04.2019 r.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl