ZP-4/2019

Szczecinek 18.07.2019 r.

OGŁOSZENIE


o zamówieniu publicznym sektorowym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę oleju napędowego przez okres 3 miesięcy
do pojazdów Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. w Szczecinku”

KOD: ZP-4/2019

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - arkusz kalkulacyjny
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ - informacja Wykonawcy składana na podstawie  art. 91 ust. 3a ustawy PZP
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ- regulamin udzielenia zamówień sektorowych poniżej progów unijnych
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy

Zamieszczono: Czwartek 18.07.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

  1. Wyjaśnienia na pytania z dnia 26.07.2019r

Zamieszczono: Piątek 26.07.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

  1. Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.08.2019r

Zamieszczono: Piątek 02.08.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamieszczono: Poniedziałek 05.08.2019 r.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl