W dniu 15.01.2018r zawieszone zostają kursy linii: Nr 7: Dworcowa – Bugno (Elda) Bugno (Elda) – Dworcowa w godzinach 13:01 do 14:21 ; 15:38 do 15:58 oraz Nr 4: Bugno (Elda) – Harcerska, Harcerska – Bugno (Elda) w godzinach 14:31 do 15:29

Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego wraz z infrastruktur

Szczecinek dn. 08.01.2016

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego wraz z infrastrukturą do ładowania 10-ciu autobusów elektrycznych (bateryjnych), na 10-ciu stanowiskach zlokalizowanych na terenie zajezdni  Zamawiającego w Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4.” - kod ZP-1/2016

Załączniki

Zamieszczono: Piątek  08.01.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzelenie zamówienia publicznego na ""Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego wraz z infrastrukturą do ładowania 10-ciu autobusów elektrycznych (bateryjnych), na 10-ciu stanowiskach zlokalizowanych na terenie zajezdni  Zamawiającego w Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4.” - kod ZP-1/2016"

Zamieszczono: 11.02.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzelenie zamówienia publicznego na ""Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego wraz z infrastrukturą do ładowania 10-ciu autobusów elektrycznych (bateryjnych), na 10-ciu stanowiskach zlokalizowanych na terenie zajezdni  Zamawiającego w Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4.” - kod ZP-1/2016"

Dodano: 19.02.2016

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 6a, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl