Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego wraz z infrastruktur

Szczecinek dn. 08.01.2016

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego wraz z infrastrukturą do ładowania 10-ciu autobusów elektrycznych (bateryjnych), na 10-ciu stanowiskach zlokalizowanych na terenie zajezdni  Zamawiającego w Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4.” - kod ZP-1/2016

Załączniki

Zamieszczono: Piątek  08.01.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzelenie zamówienia publicznego na ""Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego wraz z infrastrukturą do ładowania 10-ciu autobusów elektrycznych (bateryjnych), na 10-ciu stanowiskach zlokalizowanych na terenie zajezdni  Zamawiającego w Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4.” - kod ZP-1/2016"

Zamieszczono: 11.02.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzelenie zamówienia publicznego na ""Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego wraz z infrastrukturą do ładowania 10-ciu autobusów elektrycznych (bateryjnych), na 10-ciu stanowiskach zlokalizowanych na terenie zajezdni  Zamawiającego w Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4.” - kod ZP-1/2016"

Dodano: 19.02.2016

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl