ZP-1/2020

Szczecinek 15.01.2020 r.

OGŁOSZENIE


Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:

„Zakup oleju napędowego ON w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2021r.
na terenie Miasta Szczecinek”, KOD: ZP-1/2020

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o wykluczeniu
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ - regulamin udzielenia zamówień sektorowych poniżej progów unijnych

Zamieszczono: Środa 15.01.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

  1. Odpowiedzi na pytania z dnia 17.01.2020 r.

Zamieszczono: Poniedziałek 20.01.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

  1. Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.01.2020r.
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.01.2020r.

Zamieszczono: Piątek 24.01.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl