ZP-6/2019

Zapytanie ofertowe

na sprzedaż autobusów używanych Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 

Zarząd Komunikacji Miejskiej Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4 w związku z planowaną sprzedażą autobusów marki MAN i Cacciamali, zaprasza do złożenia pisemnej oferty na ich zakup. Oferty prosimy składać do godziny 15:00 dnia  19.08.2019 roku na adres:

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek

tel.: 94 3743573, fax: 94 3743573

lub drogą elektroniczna na e-mail:  miejkom@km.szczecinek.pl

Osoba do kontaktu: Mariusz Motyl - telefon kontaktowy 500 298 375.

Autobusy można obejrzeć na terenie naszej zajezdni przy ulicy Cieślaka 4 w dni robocze w godzinach: 800 - 1400 po uprzednim umówieniu się.

Oferty należy składać na każdy z pojazdów oddzielnie na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego. Oferenci nie musza składać oferty na wszystkie sprzedawane pojazdy. Oferty na każdy pojazd będą rozpatrywane oddzielnie.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Formularz ofertowy.

Zamieszczono: Czwartek 01.08.2019r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamieszczono: Środa 21.08.2019r.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl