ZP-8/2019

Szczecinek 22.11.2019 r.

OGŁOSZENIE


o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa elementów wyposażenia trzech stacji rowerowych i 21 rowerów wraz z ich instalacją i uruchomieniem w ramach rozbudowy istniejącego Systemu Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM) w Szczecinku”

KOD: ZP-8/2019

 

Załączniki:

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
 4. Załącznik nr 1a do OPZ - Wypożyczenie przy użyciu klawiatury w stacji
 5. Załącznik nr 1b do OPZ - Aplikacja mobilna - instrukcja obsługi
 6. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
 7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego
 8. Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie i lokalizacja 3 stacji rowerowych
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw
 10. Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy  składane na podstawie art 25a ust. 1 Ustawy Pzp  22 zmiana
 11. Załącznik nr 7 do SIWZ  - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 12. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania

Zamieszczono: Piątek 22.11.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

 1. Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.12.2019 r.

Zamieszczono: Poniedziałek 09.12.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.12.2019 r.

Zamieszczono: Czwartek 12.12.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.12.2019r.

Zamieszczono: Poniedziałek 16.12.2019 r.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl