ZP-1/2022

Szczecinek, 10.05.2022 r.

OGŁOSZENIE

Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu

w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:

 

„Dostawa elementów wyposażenia trzech stacji rowerowych i 21 rowerów wraz z ich instalacją

i uruchomieniem w ramach rozbudowy istniejącego Systemu Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM)

w Szczecinku” nr ZP-1/2022

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. SIWZ.
  3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
  4. Załącznik nr 1a - Lokalizacja stacji Mysia Wyspa.
  5. Załącznik nr 1a` - Lokalizacja stacji OSIR.
  6. Załącznik nr 1a`` - Lokalizacja stacji Szafera.
  7. Załącznik nr 1b - Aplikacja mobilna.
  8. Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy.
  9. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
  10. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

 

Zamieszczono 10.05.2022 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania.

 

Zamieszczono 13.05.2022 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert

 

Zamieszczono 20.05.2022 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zamieszczono 23.05.2022 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl