Gruntowna modernizacja istniejącej linii diagnostycznej przeznaczonej dla pojazdów o dmc do 3,5t.

ZAPYTANIE OFERTOWE - ROZEZNANIE RYNKU

Szczecinek, 16.09.2020r.

Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie regulaminu wewnętrznego dla postępowań poniżej 30 tyś euro. pn.: „Gruntowna modernizacja istniejącej linii diagnostycznej przeznaczonej dla pojazdów o dmc do 3,5t — Zakup, dostawa i montaż wyposażenia stacji diagnostycznej znajdującej się w OSKP Komunikacji Miejskiej w Szczecinku", zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe - dokument do pobrania.

Lista załączników:

1. Załącznik nr 1 — Formularz Ofertowy

2. Załącznik nr 2 — Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 — Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół z otwarcia ofert.

Załącznik.

Zamieszczono: 23.09.2020 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załącznik.

Zamieszczono: 24.09.2020 r.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl