ZP-2/2020

Szczecinek, 10.12.2020 r.

OGŁOSZENIE

Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego (w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, do którego z mocy jej art. 133 ust. 1 ustawa ta nie ma zastosowania) w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:

„Zakup oleju napędowego ON od dnia 01.03.2021r. do dnia 28.02.2022r." na terenie Miasta Szczecinek, ZP-2/2020.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o wykluczeniu
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ - regulamin udzielenia zamówień sektorowych poniżej progów unijnych
     

Zamieszczono:  10.12.2020 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

Odpowiedzi na pytania.

Zamieszczono: 15.12.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

Odpowiedzi na pytania - zestaw 2.

Zamieszczono: 17.12.2020 r
 
.........................................................................................................................................................................................................
 

Załącznik:

Informacja z otwarcia ofert.

Zamieszczono: 22.12.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamieszczono: 04.01.2021 r.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl