ZP-1/2021

Szczecinek, 24.11.2021 r.

OGŁOSZENIE

Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu

w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:

 

"Zakup oleju napędowego ON od dnia 01.03.2022r. do dnia 28.02.2023 r."

na terenie Miasta Szczecinek, ZP-1/ 2021.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o wykluczeniu
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ - regulamin udzielenia zamówień sektorowych poniżej progów unijnych
     

Zamieszczono:  24.11.2021 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

Odpowiedzi na pytania.

Zamieszczono: 29.11.2021 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

Informacja z otwarcia ofert.

Zamieszczono: 07.12.2021 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamieszczono: 14.12.2021 r.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl