ZP-2/2018

Szczecinek 26.03.2018 r.

OGŁOSZENIE


o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa instalacji zasilającej do systemu ładowania autobusów elektrycznych przy ulicy Cieślaka 4 w Szczecinku, na terenie działek nr 15 i nr 16/1 w obrębie 14

KOD: ZP-2/2018

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy  składane na podstawie art 25a ust. 1 Ustawy Pzp.doc
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy.doc
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
 7. Projekt budowlano-wykonawczy.pdf
 8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
 9. Projekt organizacji ruchu.pdf
 10. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
 11. Przedmiar robót.pdf

Zamieszczono: Poniedziałek 26.03.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 500065848-N-2018 z dnia 27.03.2018 r.  o zmianie ogłoszenia.pdf
 2. Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zmianie SIWZ.pdf

Zamieszczono: Wtorek 27.03.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o nr 500076102-N-2018 z dnia 09-04-2018 o zmianie ogłoszenia.pdf
 2. Informacja o zmianie ogloszenia o zamówieniu i zmianie SIWZ z dnia 09.04.2018.pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY PO ZMIANACH.doc

Zamieszczono: Poniedziałek 09.04.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 16.04.2018 r.pdf

Zamieszczono: Poniedziałek 16.04.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty z dnia 02.05.2018.pdf

Zamieszczono: Środa 02.05.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.05.2018.pdf

Zamieszczono: Poniedziałek 14.05.2018 r.

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl