Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku zatrudni kierowców autobusów. Szczegóły w zakładce "o firmie" w "ofertach pracy".

ZP-3/2017

Szczecinek 03.01.2018 r.

OGŁOSZENIE


o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów -
Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM)”

KOD: ZP-3/2017

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy.doc
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Formularza ofertowego.doc
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ ESPD Dostawa SWRM.xml
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ ESPD Dostawa SWRM.xml (wersja spakowana zip)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór wykazu dostaw.docx
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ Zestawienie i lokalizacja stacji rowerowych Szczecineckiego Systemu Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM).pdf
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór zobowiązania.docx

Zamieszczono: Środa 03.01.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyjaśnienia na pytania i zmiany treści SIWZ:

 1. WYJAŚNIENIA NA PYTANIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ  Z DNIA 29.01.2018 R..pdf

Zamieszczono: Poniedziałek, 29.01.2018 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.02.2018 r.

 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 19.02.2018 r.

Zamieszczono: Poniedziałek, 19.02.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.03.2018 r.

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 23.03.2018 r.

Zamieszczono: Piątek, 23.03.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.04.2018 r.

 1. 2018-S 072-159399 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf

Zamieszczono: Piątek, 13.04.2018 r.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl